Цялата информация
- достъпна само с един клик

Следете цялата информация. Разнообразните конектори и функции за търсене, анализ и автоматизация Ви позволяват да включите много вътрешни (мрежови твърди дискове, споделяния и облаци, счетоводство, запис на време и др.) и външни (уебсайтове, уикита, интранети и др.) източници.

По-ефективни данъчни консултации и контрол

По-голяма ефективност при търсене и управление на информация: със searchIT tax можете ефективно да постигнете повече резултати с по-малко работа. Независимо дали става въпрос за индивидуални търсения, обширна автоматизация (напр. сканирани документи с възможност за търсене, автоматизирана категоризация на входяща поща или документи и т.н.) или анализи – searchIT tax (за данъци) Ви помага да спестите време и пари още от самото начало.

Множество приложения за по-висока производителност

Използвайте searchIT tax по различни начини в областта на данъчното консултиране и одит и по този начин увеличете производителността на Вашите служители. Примери за това са мониторинг на бизнес процеси, контрол, мониторинг на служители, запис на време, управление на документи и много други.

ROI калкулатор за корпоративно търсене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two columns
Вертикално
Хоризонатално

ROI калкулатор

Годишни разходи за търсене

Име Composition Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

*Въз основа на опита и измерванията, средното спестяване на разходи със searchIT е 70%.

Използваме searchit в нашия офис от няколко месеца и сме изключително доволни. Особено автоматичната класификация ни спестява много време. Пощата и сканираните документи се разпределят към съответните клиентски досиета и се препращат на правилните служители. Особено сега, когато работим много от домашния офис, това ни спестява много усилия.

Мартина Колер

Данъчен консултант

Служител
Клиенти

Доставчици
Конкуренция

Управленски органи
и много други

Служител
Клиенти
Доставчици
Конкуренти
Управленски органи
и много други

c

Пълнотекстово
търсене

}

Спестявате
време

Финансова
ефективност

Увеличена
продуктивност

Knowledge
Management

Работете
по-добре

Приложения на searchIT tax

Разнообразните възможности на searchIT tax за търсене, анализ и автоматизация са идеално подходящи за данъчни консултанти и одитори.

 

Официално писмо

 

Търсете официална кореспонденция от компании, здравни застрахователи и други органи. OCR система автоматично преобразува входящите букви напълно автоматично в текст, който може да се търси.

Кореспонденция на клиенти

 

Търсете текуща и минала кореспонденция по имейл или поща в реално време.

Договори

 

Търсете във всички договори (клиенти, компании, наеми и др.) на мрежовите твърди дискове. Съвсем просто и само с няколко входящи данни.

Юридически текстове

 

Бъдете в течение със съответните разпоредби и закони. Нашата система търси онлайн източници и бази данни и Ви дава преглед на най-новите разработки за секунди.

Извадки

 

Нашата система търси и структурира данни от различни регистри, като поземлени регистри, фирмени регистри и др. Тя бързо Ви показва резултати от търсенет и техните връзки.

Други системи и уикита

 

Имате бърз и лесен достъп до информационните системи на вашите клиенти, като уикита и интранети. По този начин винаги поддържате цялата релевантна информация под оглед.

Картотекиране

 

Търсете в различни системи за картотекиране бързо и лесно. Например: фактури, картотеки на персонала, договори, записи за работното време, бележки за такси и много други.

Обикновенна поща

 

Входящата поща автоматично се преобразува в текст, който може да се търси и се обработва за Вас (напр. категоризиран и изпратен към правилния отдел).

Оценяване

 

Търсете в различни източници за създаване и преглед на отчети, като файлови сървъри, бази данни, Amazon Storage, имейл и много други.

Данъчни консултанти и одитори

Разнообразните, специфични за отрасъла функции на вътрешната корпоративна търсачка и DMS система за данъчни консултанти и одитори са впечатляващи.

 

Най-добрата DMS система за данъчни консултанти

Решението за корпоративно търсене searchIT съчетава предимствата на бързото вътрешно търсене за данъчни консултанти и одитори с най-добрите функционалности на DMS. Въз основа на AI алгоритмите е възможно автоматизирано задаване и групиране на документи, което спестява време при ежедневна работа в офиса.

 

Защитата на данните е подсигурено

Нашата вътрешна търсачка улеснява защитата на данните за данъчните съветници и доставчиците на финансови услуги. С модула GDPR личните данни се намират с едно натискане на бутон и се извеждат в законосъобразен отчет като информация за защита на данните. Спестявате време и същевременно сте сигурни, че ще получите пълен списък на всички случаи от Вашите източници.

 

Повече сигурностсъс система за оторизация

Чувствителната област на данъчните съвети и одита изисква да се следи кой има достъп до кои документи. Следователно ние интегрирахме механизъм за оторизация в нашата DMS система и searchIT. В допълнение, плъгин за проследяване на потребителя Ви позволява да проследявате достъпа и промените в отделните документи.

 

Бързо търсене във всички документи

Не само текстовите документи, таблици и бази данни, но и сканирани документи се индексират от OCR функционалността на searchIT и правят пълнотекстовото търсенето светкавично бързо. searchIT включва всички свързани източници от Вашия данъчен консултант. Със searchIT tax не се нуждаете от строга система от правила за подаване на документи, което често усложнява приемането на системата за управление на документи.

 

Автоматизирана организация на данните

searchIT автоматично извлича мета информация от Вашите документи. AI алгоритмите на нашата корпоративна търсачка за данъчни консултанти дават възможност за автоматично категоризиране на Вашите данни. DMS създава виртуални папки не само за автора, годината и месеца на създаване, но и според езика или типовете файлове (имейли, файлове на Word, файлове на Excel и т.н.). Извлечената информация се използва за категоризиране на Вашите данни. AI алгоритъмът установява връзки между документите на базата на теми. По този начин големи количества информация могат да бъдат структурирани автоматично.

 

Управление на сканирани документи с OCR

Службите за данъчни консултации и одит често трябва да се справят с много документи, които са достъпни само в сканирана форма: счетоводни документи от клиенти, сканирани документи, договори и т.н. При тези сканирани документи текстът се запазва като изображение, т.е. не може да бъде търсен чрез конвенционални методи. Плъгинът searchIT OCR (оптично разпознаване на символи) разпознава текста в тези PDF сканирания и изображения (напр. снимки на документи) и не само го прави подходящ за бързо пълнотекстово търсене, но също така Ви позволява да маркирате, копирате и обработвате текста в него.

Контакт

 

Ние предлагаме цялостна услуга и корпоративна търсачка от висок клас. Свържете се с нас.