Лесна класификация на данни & автоматизация на процеси

Нашата топ корпоративна търсачка класифицира данните Ви по съдържание. Спестете работно време чрез автоматизирано класифициране, намерете по-бързо свързаното съдържание и винаги бъдете в крак с нещата. Разнообразните възможности за приложение говорят сами за себе си.

 

Вашите предимства със searchIT

}

Спестете време

Разходна ефективност

Повишена производителност

Управление на знанието

Най-важните приложения накратко

Плъгинът за класификация на данни Ви помага при:

Групиране на резултатите от търсенето по съдържание и метаданни

Класификация на имейлите по съдържание и автоматично препращане

Категоризиране и препращане на входяща поща

Пазарни проучвания & медиен мониторинг  

Класификация на клиенти & възможни клиенти

Класификация на данните на персонала

Класификация на техническата документация

ROI калкулатор за корпоративно търсене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two columns
Вертикално
Хоризонатално
ROI калкулатор
Годишни разходи за търсене
Име Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

*Въз основа на опита и измерванията, средното спестяване на разходи със searchIT е 70%.

Лесна класификация на данни & автоматизация на процеси

Най-важните приложения & топ функции.

 

Клъстериране на резултатите от търсенето по съдържание & метаданни

 

Нашата търсачка searchIT групира резултатите от търсенето въз основа на съдържанието на файла. За целта използваме най-новите и иновативни технологии. Така винаги ще намирате бързо и лесно правилното съдържание, независимо от това в кои файлове и типове файлове се намира. Групирайте документите си според различни метаданни, като напр. автори, географски местоположения, свойства на продукта, места за съхранение, размери на файловете, специфични за индустрията/проблема технически параметри и много други.

Класифицирайте имейлите по съдържание & ги препращайте автоматично

 

Класифицирайте стотици и хиляди имейли – незабавно и напълно автоматично. Проследявайте входящите имейли и автоматизирайте процеси, като например препращане на имейли към правилните контакти.

Категоризиране и препращане на входяща поща

 

searchIT прави сканираните и изобразените текстове автоматично достъпни за търсене и класифициране чрез интегрирана OCR технология. По този начин дори писмената поща може автоматично да се категоризира според съдържанието и да се препраща до правилното лице за контакт в компанията.

Пазарни проучвания & медиен мониторинг

 

Позволете на searchIT да класифицира онлайн източници (напр. уебсайтове, PR портали), формуляри, въпросници според съдържанието или настроенията (сентимент анализ). По този начин можете да проследявате маркетинговите си канали и да провеждате лесно пазарни проучвания. Лесно и бързо.

Класификация на клиенти & възможни клиенти

 

Класифицирайте записите на вашите клиенти, потенциални клиенти и възможности за продажби в CRM. По този начин можете да поддържате общ поглед върху текущото развитие и да извършвате допълнителни анализи, например за ранно идентифициране на много вероятни сделки.

Класифициране на данните за персонала

 

Класифицирайте данни за персонала, като например автобиографии, мотивационни писма, препоръки и много други. Това не само Ви спестява време в процеса на кандидатстване, но можете, например, автоматично да получавате предложения за най-подходящите кандидати.

Класификация на техническата документация

 

Извършвайте класификация на данни въз основа на техническите данни и съдържанието на файловете си. Това Ви помага бързо да намерите подходящите технически документи.

Контакт

 

Ние предлагаме цялостна услуга и корпоративна търсачка от висок клас. Свържете се с нас.