Пълнотекстово търсене на голяма база източници

Независимо къде се съхраняват Вашите документи, searchIT може да ги индексира и по този начин да направи съдържанието на файла достъпно за търсене. Поддържат се голям брой файлови източници, като например файлови сървъри (файлов сървър на Windows, споделяне на SMB, CIFS, NFS).

Търсене в интранет
& мрежата

Дори и системи за управление на документи или интранет системи като Alfresco или Microsoft Sharepoint могат да бъдат претърсвани с помощта на пълнотекстово търсене. Възможно е също да търсите в обширни колекции за уеб съхранение, като Amazon S3 или Dropbox.

Търсете в имейли
& наистина намерете резултат

Разбира се, имейл сървърите също могат да бъдат претърсвани. Продължителните и неефективни търсения с Microsoft Outlook най-накрая остават в миналото. SearchIT намира за части от секундата правилните имейли, задачи, срещи и контакти, дори в много големи архивни пощенски кутии. Допълнителни източници на съдържание могат да бъдат намерени в секцията на „Източниците на търсене“.

ROI калкулатор за корпоративно търсене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two columns
Вертикално
Хоризонатално

ROI калкулатор

Годишни разходи за търсене

Име Composition Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

*Въз основа на опита и измерванията, средното спестяване на разходи със searchIT е 70%.

Многобройни функции

 

Филтриране по ключови думи

Налични са различни филтърни технологии, които ще ви помогнат да намерите точните документи в обширни колекции от файлове. Условията за търсене могат да бъдат комбинирани или дори изключени с помощта на филтри И, ИЛИ и НЕ.

 

 

Филтриране по метаданни

На Ваше разположение са голяма гама усъвършенствани филтри за търсене въз основа на типа файл, размера, датата, автора или географските координати. Чрез свързване на отделни бази данни на синоними, например, в хода на търсенето номерата на артикулите могат да бъдат преобразувани в имена на продукти и обратно.

 

Позволява търсене в сканирани документи

Сканираните документи и изображения също могат да бъдат претърсвани с помощта на searchIT. Използва се OCR (оптично разпознаване на символи) алгоритъм, който позволява разпознаване на текст в сканирани документи. След като разпознаването на текста е извършено, разпознатите текстове в сканираните PDF документи могат да бъдат маркирани, като по този начин могат да бъдат извлечени и допълнително обработени с просто копиране и поставяне.

Контакт

 

Ние предлагаме цялостна услуга и корпоративна търсачка от висок клас. Свържете се с нас.