Geo Search - търсене, специфично за местоположението

Търсачка, която лесно се адаптира към специални изисквания: независимо дали търси данни за конкретни местоположения в международни компании, местни имоти или други приложения. Приставката за Гео търсене е универсалното пространствено търсене.

„Случаите на използване за гео търсене са многобройни. Опитът показва, че по-специално, големите организации се възползват от локализирано търсене на данни“,
Любомир Иванов, Head of Software Development, searchIT.

searchIT Geo Search

Да търсите пространствено означава да намерите конкретно.

Интуитивно гео
търсене

 

С нашето интуитивно географско търсене можете да намерите данни под формата на пространствени точки, области или кръгове. Не пропускате нито един детайл.

Търсене и филтриране в карти

 

Търсете и филтрирайте данни и обекти интерактивно на карти. Достигнете Вашата дестинация по-бързо.

Гео-търсене за много типове данни

 

Без значение за какви данни става въпрос, ще ги намерите по-лесно. Можете да предоставите услуга за гео-търсене на клиенти (напр. търсене на недвижими имоти, търсене на дилъри и т.н.) или да търсите файлове със специфични свойства за местоположенията на компанията.

ROI калкулатор за корпоративно търсене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two columns
Вертикално
Хоризонатално

ROI калкулатор

Годишни разходи за търсене

Име Composition Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

*Въз основа на опита и измерванията, средното спестяване на разходи със searchIT е 70%.

Контакт

 

Ние предлагаме цялостна услуга и корпоративна търсачка от висок клас. Свържете се с нас.