Индустрии

searchIT е топ търсачка, която е подходяща за много индустрии и случаи на използване поради разнообразните си функции и гъвкавост.

Една търсачка - много индустрии

searchIT предлага широка гама от функции и затова е подходящ да се използва в различни индустрии с различни цели.

Един уред за търсене - много индустрии

SearchIT е проектиран с визията да предостави висококачествен state-of-the-art уред за корпоративно търсене, който да бъде приложим в множество индустрии.

R
КАНТОРИ

Управление на регистър договори, дела и поръчки, регистри за контакти, бази данни със съдържание, класификация на договори и др

R
ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАНТИ И ОДИТОРИ

Търсене в сканирани документи (OCR), сигурност на данните, GDPR информация, регистри за контакти, автоматизирана класификация на данни и други.

R
БИБЛИОТЕКИ, АРХИВИ, МУЗЕИ

Търсете в каталози с инвентар, изследователски източници, управление на клиентски данни, класификация на документи и др.

R
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Изследване на персонал и информация, контрол и спазване на GDPR и много други.

R
БРОКЕРИ

Бърз достъп до данни за договори, документи, бази данни, кореспонденция, контрол, спазване на GDPR и много други.

R
ИЗДАТЕЛСКИ КЪЩИ

Управление на публикации, регистри за контакти, бази данни за съдържание, класификация на шрифтовете и много други.

R
ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТИРАНЕ

Печелете от повече информация и използването на различни функционалности за автоматизация на процесите, които ще направят бизнеса Ви по-ефективен. На Ваше разположение е автоматизирано наблюдение и анализ на пазара, анализ на оперативни данни, управление на данни за клиенти, спазване на GDPR, управление данни за доставчици, купувачи и много други.

R
ОТДИХ И ТУРИЗЪМ

Управление на знанието, наблюдение и анализ на пазара, онлайн наблюдение (напр. социални медии), статус на резервации, инвентар, управление на документацията и много други.

R
ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ

Управление на клиентски данни, спазване на GDPR, складова наличност, наблюдение на пазара, онлайн мониторинг (напр. социални медии), управление на квоти, управление на клиенти и перспективи и много други.

R
УНИВЕРСИТЕТИ

Централизирано управление на студентски документи, системи за търсене на библиотеки и каталози, управление на данни за институции и отдели, класификация на публикации и документи и др.

R
ПРОМИШЛЕНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИ ФИРМИ

Управление на знанието, управление на документация за спазване на законодателството, специфични заявки за техническо търсене по метаданни от файлове и др.

R
ТЪРГОВИЯ И ТВОРЧЕСТВО

Без значение дали строителство, всякакъв вид търговска дейност или други услуги като фризьори, градинари, лични консултанти или дърводелци. Използвайте многото функции на searchtIT във Ваша полза. Намирайте и споделяйте информация по-бързо, наблюдавайте онлайн и пазарни тенденции автоматично, автоматизирайте процесите (например, автоматично доставяйте на входяща поща до правилния отдел) и много други.

R
ПОТРЕБИТЕЛСКА ЕЛЕКТРОННА КОРПОРАЦИЯ

Управление на данните на клиентите, спазване на GDPR, заявки за търсене на технически устройства чрез анализ на файлове и метаданни, класификация на заявките за поддръжка и др.

R
ПРОИЗВОДИТЕЛНИ И ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

Управление на клиентски данни, спазване на GDPR, управление на доставчици и клиенти и др.

R
БАНКИ

Спазване на GDPR, безопасно боравене с клиентски данни и критични документи чрез разрешения за потребителски файлове, класификации на имейли, договори и други.

R
ЗАСТРАХОВКИ

Спазване на GDPR, безопасно боравене с клиентски данни и критични документи чрез разрешения на потребителски файлове, класификации на имейли, договори и други.

ROI калкулатор за корпоративно търсене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two columns
Вертикално
Хоризонатално

ROI калкулатор

Годишни разходи за търсене

Име Composition Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

*Въз основа на опита и измерванията, средното спестяване на разходи със searchIT е 70%.

Контакт

 

Ние предлагаме цялостна услуга и корпоративна търсачка от висок клас. Свържете се с нас.