searchIT law edition
- Търсачката за адвокати

searchIT law edition предлага на адвокати и юрисконсулти перфектнoто решение за управление и бързо търсене на информация за клиенти (включително архиви на имейли), дела и съдебни досиета. Независимо от броя и вида на документите, големи колекции от неструктурирани файлове могат да бъдат претърсени за секунди.

 

Вашите предимства със searchIT

}

Спестете време

Разходна ефективност

Повишена производителност

Управление на знанието

Най-важните приложения накратко:

Така се възползвате от searchIT law edition

Претърсвате документи по дела за секунди

Необходимите правни текстове са винаги под ръка

 Автоматично категоризиране на процесуални документи

Бързо интуитивно търсене с помощта на графични филтри

Достъп до всички документи, независимо от местоположението ви

Интелигентна автоматизация на процесите

Източници на търсене

=
Файлов сървър
=
Уебсайтове
=
Имейл сървър
=
Бази данни

ROI калкулатор за корпоративно търсене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two columns
Вертикално
Хоризонатално

ROI калкулатор

Годишни разходи за търсене

Име Composition Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

*Въз основа на опита и измерванията, средното спестяване на разходи със searchIT е 70%.

Случаи на употреба

=
Управление на досиета
=
Управление на документи
=
Претърсване на клиентски документи
=
Контролинг
=
Правни проучвания
=
Отчитане на времето

searchIT law edition

Широкият спектър от функции, разработени специфично за адвокатската индустрията, убеждават. 

Претърсвате документи
по дела за секунди

 

При съдебни дела клиентите често предоставят от няколко хиляди до милиони документи, релевантни за делото, които трябва да бъдат претърсени и категоризирани за целите на производството. Бързото извличане на информация за клиентите е значителен времеви фактор и съответно оказва голямо влияние върху разходите. Колкото по-голяма е колекцията ви от правни файлове, толкова повече можете да се възползвате от правното изданието на searchIT. Независимо дали става въпрос за делови досиета, съдебни протоколи, архиви на имейли (pst файлове), сканирани фактури или PDF документи – с нашето решение за корпоративно търсене за адвокати можете да търсите документи от почти всички източници за секунди.

Необходимите правни
текстове са винаги под ръка

 

В допълнение към документите, релеванти за даден клиент, правното издание на searchIT може да бъде свързано и с онлайн колекция от правни текстове, например. Това ви позволява чрез едно централизирано приложение едновременно да търсите релевантни файлове, както и подходящи правни текстове, и да ги отваряте с едно кликване. За да се осигури най-съвременна защита на данните, searchIT law edition поема съществуващите разрешения във вашата организация – по този начин поверителните документи се показват в searchIT само на лицата с необходимите права.

 

 

Автоматично категоризиране
на процесуални документи

 

Правното издание на searchIT ви предлага не само бързо пълнотекстово търсене, но и възможност за категоризиране на клиентската информация – включително комуникация по електронна поща в pst файлове – , процесуални или съдебни дела – автоматично чрез изкуствен интелект или ръчно от потребител, като на отделните документи могат да се задават т.нар. тагове. Това ви позволява да преструктурирате данните в searchIT и да ги направите по-достъпни, без да променяте оригиналните имена на документите или метаданните. Графичният филтър може да се използва за филтриране на конкретен таг само с едно кликване.

Бързо интуитивно търсене
с помощта на графични филтри

 

Интуитивният интерфейс за търсене на searchIT law edition ви позволява да го интегрирате перфектно в ежедневната си работа. Ограничете търсенето до имейл архиви (pst файлове), PDF файлове, изображения или други типове файлове. Място на съхранение на файла, език, автор и т.н. – възможностите за филтриране са многобройни. Визуализацията на резултата ви позволява да видите дали това е търсеният документ, още преди да сте го отворили – така спестявате време не само при търсене, но и при отваряне на файла.

Достъп до всички документи,
независимо от местоположението ви

 

Изданието searchIT law ви позволява да имате достъп до всички важни документи, независимо къде се намирате в момента – дори от съдебната зала.  Това опростява управлението на знанията във вашата компания и предотвратява дублиращите се проучвания и повторното търсене на файлове, които често отнемат много време.

 

Интелигентна автоматизация
на процесите

 

За да поддържа възможно най-ниско работно натоварване, правното издание на searchIT разчита на изкуствен интелект за автоматизация. Това означава, че документите могат не само да се категоризират по време на индексирането, но и да се обработват допълнително въз основа на съдържание, тип файл или произход. Плъгинът за разпознаване на текст (OCR) ви позволява да претърсвате дори и сканирани файлове и изображения. searchIT ви помага още да спестите време и да намалите податливостта на грешки чрез оптимизиране на процесите и автоматизация на свързани с GDPR дейности. 

 

Контакт

 

Ние предлагаме цялостна услуга и корпоративна търсачка от висок клас. Свържете се с нас.