Търсене в интранет

В наши дни предприятията използват голям брой информационни системи, като интранет уебсайтове, уики системи, мейл сървъри, системи за управление на документи, но също и платформи за сътрудничество или файлови сървъри. За да се бъде информацията, съдържаща се в тези системи, централно достъпна, е необходимо ефективно търсене в интранет (както и вътрешно корпоративно търсене).

Съвременна технология за интранет търсене

SearchIT е съвременна търсачка за търсене в интранет и се основава на пълнотекстово търсене, което се контролира чрез въвеждане на термини за търсене.

Много функции &
Филтри

Налични са редица допълнителни функции и опции за филтриране, които улесняват намирането на търсената информация.

Интранет търсене
от ново поколение

Интранет търсенето Ви предоставя правилната информация от милиарди документи за части от секундата.

ROI калкулатор за корпоративно търсене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two columns
Вертикално
Хоризонатално

ROI калкулатор

Годишни разходи за търсене

Име Composition Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

*Въз основа на опита и измерванията, средното спестяване на разходи със searchIT е 70%.

Многобройни функции

 

Филтриране по термини за търсене

Налични са различни филтърни технологии, които ще Ви помогнат да намерите точните документи в обширни интранет системи. Ключовите думи, които търсите, могат да бъдат комбинирани или дори изключени с помощта на филтри И, ИЛИ и НЕ.

 

Филтриране по метаданни

Софтуерът предлага усъвършенствани филтри за търсене въз основа на типа файл, размер, дата, автор или географски координати. Чрез свързване на отделни бази данни на синоними, например, в хода на търсенето номерата на артикулите могат да бъдат преобразувани в имена на продукти и обратно.

 

Позволява търсене в сканирани документи

Сканираните документи и изображения също могат да бъдат претърсвани с помощта на searchIT. Използва се OCR (оптично разпознаване на символи) алгоритъм, който позволява разпознаване на текст в сканирани документи. След като разпознаването на текста е извършено, разпознатите текстове в сканираните PDF документи могат да бъдат маркирани, като по този начин могат да бъдат извлечени и допълнително обработени с copy-paste.

Защитата на данните е от изключително значение

 

Служителите Ви намират само това, което им е позволено

Разбира се, Вашите служители могат да изискват и търсят само тази информация, която са упълномощени да виждат във вътрешната мрежа. Това означава, че резултатът от търсенето включва само онези файлове, за които служителят, има действителни права за достъп.

 

Без връзка с Интернет

SearchIT не е свързан с интернет и следователно не предоставя никаква информация на външния свят или на трети страни, както обикновено се случва с интернет търсачките като Google. Цялата информация остава само и единствено във Вашата собствена мрежа.

Контакт

 

Ние предлагаме цялостна услуга и корпоративна търсачка от висок клас. Свържете се с нас.