Лесна класификация на данни & автоматизация на процеси

Нашата топ вътрешна търсачка класифицира данните Ви по съдържание. Намирайте по-бързо свързано съдържание и винаги бъдете в крак с нещата. Автоматизирайте процесите чрез класифициране на данни на съдържанието. По този начин можете автоматично да класифицирате входящите имейли или поща в категории като оферти, запитвания, анулиране и да ги препращате автоматично до правилния отдел. Възможностите за приложение са неограничени.

Вашите предимства със searchIT

}

Спестете време

Разходна ефективност

Повишена производителност

Управление на знанието

Най-важните предимства & приложения на плъгина за класифициране на данни накратко:

Плъгинът за класификация на данни Ви помага при:

Класификация на данните по съдържание на файла

Класификация на данните по тип файл и метаданни

Клъстериране на резултатите от търсенето по метаданни (напр. автор, време на създаване и др.) във файлове

Автоматизация на процеси / работни процеси

Спестете работно време с клъстерната търсачка

Избягване на грешки при класифициране на данни

Намиране на правилната информация с класификация на данните

Много индустрии и случаи на употреба

ROI калкулатор за корпоративно търсене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two columns
Вертикално
Хоризонатално

ROI калкулатор

Годишни разходи за търсене

Име Composition Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

*Въз основа на опита и измерванията, средното спестяване на разходи със searchIT е 70%.

Лесна класификация на данни & автоматизация на процеси

Най-важните приложения & топ функции.

 

Класификация на данните по съдържание на файла

 

Нашата търсачка searchIT групира резултатите от търсенето въз основа на съдържанието на файла. За целта използваме най-новите и иновативни технологии. Така винаги ще намирате бързо и лесно правилното съдържание, независимо от това в кои файлове и типове файлове се намира. Това е обещание.

Класификация на данните по тип файл и метаданни

 

Групирайте документите си по тип файл и различни метаданни, като например автори, географски местоположения, свойства на продукта, места за съхранение, размери на файловете, специфични за индустрията/проблема технически параметри и др.

Клъстериране на резултатите от търсенето по метаданни във файловете

 

Клъстеризирайте документите си според различни метаданни, като например автори, географски местоположения, свойства на продукта, места за съхранение, размери на файловете, специфични за индустрията/проблема технически параметри и много други.

Автоматизация на процеси / работни процеси

 

Автоматизирайте работните процеси с нашата клъстерна търсачка: searchIT класифицира и въз основа на това обработва Вашите документи и съдържание . Примери за това са класифицирането и препращането на имейли, входящата фирмена поща към правилното лице за контакт или обработката и подготовката на попълнени формуляри, въпросници, пазарни анализи и много други.

Спестете работно време с клъстерната търсачка

 

Класифицирането на резултатите от търсенето Ви дава нов, интуитивен поглед върху Вашите данни – без досаден анализ. Клъстеризацията на документи може да се използва за напълно автоматизирана обработка на данни. Например, отделите получават правилните имейли on-the fly. Това Ви спестява много работно време и разходи.

Избягване на грешки при класифициране на данни

 

Класификацията на данни може да предпази служителите Ви от допускане на грешки. Например клъстеризацията на резултатите от търсенето може да Ви помогне да намерите по-бързо правилните документи и така да избегнете отнемащата време, повтаряща се работа или грешки поради недостатъчна информация.

Намиране на правилната информация с класификация на данните

 

Клъстеризацията по съдържание и метаданни на резултатите от търсенето Ви помага лесно да намерите правилната информация за кратко време.

Контакт

 

Ние предлагаме цялостна услуга и корпоративна търсачка от висок клас. Свържете се с нас.