OCR: Търсене в сканирани файлове & изображения

Намерете всичко с нашето впечатляващо автоматизирано пълнотекстово търсене за сканирани файлове и изображения. 

“Преосмисляме корпоративното търсене. Нашата търсачка за пълнотекстово търсене може също да разпознава и индексира запазен текст в сканирани файлове и изображения и да го прави достъпен за редакция.“

Инж. Кристоф Вендл, CEO, searchIT.

searchIT OCR - Търсене в сканирани файлове и изображения

searchIT OCR ви позволява да обработвате нетекстови файлове, сякаш са текстови – търсене, намиране, маркиране, редактиране. 

Напълно автоматизирано обхождане & OCR

 

searchIT обхожда Вашите сканирани файлове и изображения, съдържащи текст, напълно автоматично и извършва автоматично разпознаване на текст (OCR). Това позволява на търсачката да включва повече източници на търсене.

Пълнотекстово търсене в сканирани файлове & изображения

 

searchIT допълва вашите сканирания и изображения с текста, разпознат от OCR процеса. Това дава възможност за пълнотекстово търсене и по-нататъшна обработка.

Маркиране и копиране на сканиран текст

 

searchIT Ви позволява да маркирате и копирате сканиран текст. Търсачката създава прозрачно наслагване с текста, разпознат от OCR, който след това е прикачен към сканирания файл или изображение.

Анотации в текстови документи

 

Поставете бележки и пояснения директно върху избрания текст на Вашите сканирани PDF документи.

Визуализация & богати снипети

 

searchIT създава богати снипети. Това Ви позволява бърз преглед на съдържанието на документа, преди да отворите изображенията или сканирания документ.

Филтри & Отметки

 

Филтрирайте текстовите си сканирания по метаданни или съдържание. Можете лесно да ги намерите отново по-късно чрез създадени от Вас отметки.

ROI калкулатор за корпоративно търсене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two columns
Вертикално
Хоризонатално

ROI калкулатор

Годишни разходи за търсене

Име Composition Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

*Въз основа на опита и измерванията, средното спестяване на разходи със searchIT е 70%.

Контакт

 

Ние предлагаме цялостна услуга и корпоративна търсачка от висок клас. Свържете се с нас.