GDPR - Управление на данни & Изискване на информация

 

Най добрата пълнотекстова търсачка, която предоставя специално разработени функции за спазване на GDPR.

Търсене & Намиране с филтри

С пълнотекстовото търсене на searchIT можете да търсите по много специфичен начин и в произволен брой измерения за търсене. Гарантирани са бързи резултати за всички случаи, свързани с GDPR, като искания за информация за защита на данните или искания за изтриване и др.

Структура и организация

С приставката за GDPR от searchIT винаги имате добре структуриран преглед на исканата информация за защита на данните. В крайна сметка спазването на GDPR изисква структурирана процедура и доклади за обработката на лични данни.

Бърза информация & Богати фрагменти

Нашата иновативна търсачка ви предоставя бърза информация и богати фрагменти от съдържанието на файловете. Разберете съдържанието с един поглед.

Автоматизирани доклади, отговарящи на изискванията на закона

searchIT ви позволява да създавате юридически съвместима информация за защита на данните с едно натискане на бутон. За няколко секунди можете да изпълните задълженията си за информация към субектите на данни в съответствие с разпоредбите на GDPR.

Подкрепа по отношение на GDPR на ЕС

Най-добри характеристики за спазване на GDPR.

 

Справочник за минали дейности

 

Според членове 30-31 GDPR, една компания трябва да създаде директория на дейностите по обработка, която съдържа определени категории хора и обработени данни. searchIT ви подкрепя в намирането на съответните данни.

Оценка на въздействието от защита на данните

 

Член 35 GDPR предписва оценка на въздействието от защитата на данните за определени цели. searchIT улеснява намирането на критичните данни и ви позволява по-добре да отговаряте на изискванията по форма и съдържание.

Изпълнение на GDPR изискванията за отчитане

 

В случай на нарушение защитата на данните можете своевременно да спазите задълженията за докладване пред органите в съответствие с членове 33 и 34. searchIT прави това възможно, като ви позволява бързо да преглеждате и филтрирате въпросните данни.

Информация за защита на данните с едно натискане на бутон

 

Намерете лесно личните данни които се обработват във вашата компания с searchIT и изпълнете изискването за право на информация съгласно член 15 от ОРЗД като спазвате съдържанието и формата. searchIT генерира стандартизиран резултат във формата на отчет.

Корекция, изтриване и ограничаване

 

Функциите за търсене на метаданни и данни за контакт правят изпълнението на задълженията за коригиране, изтриване и ограничаване на обработката на данни в съответствие с членове 11-12, 16-19 много лесна задача.

Проследяване при нарушаване защитата на данни

 

Възможно е само някои записи на данни да бъдат засегнати при преодоляване на защитата на данни. Просто търсете и филтрирайте съответните записи и подайте правилната информация в предписаните срокове за докладване (член 34).

Контакт

 

Ние предлагаме цялостна услуга и корпоративна търсачка от висок клас. Свържете се с нас.

 

5 + 6 =