GDPR - Управление на данни & Задължение за предоставяне на информация

Спестете време и намалете податливостта на грешки чрез оптимизиране на процесите и автоматизация на свързани с GDPR дейности. searchIT Ви помага в справянето със задължението за предоставяне на информация по отношение на личните данни, изпълнени на заявки за изтриване и промяна и др.

Вашите предимства със searchIT

}

Спестете време

Разходна ефективност

Повишена производителност

Управление на знанието

Най-важните приложения на GDPR плъгина

GDPR плъгинът Ви помага при:

Информация за защита на личните данни от различни източници

Автоматично генериране и експортиране на информационни отчети

Документиране на източника на стратегиите за съхранение и изтриване

Автоматични предложения за изтриване на лични данни с „изтекла“ валидност

Документиране на предложенията за ръчно изтриване

Строго контролирано потвърждение за изтриване на данни

Автоматично записване на промените в различните източници (функция „история“)

ROI калкулатор за корпоративно търсене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two columns
Вертикално
Хоризонатално
ROI калкулатор
Годишни разходи за търсене
Име Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

*Въз основа на опита и измерванията, средното спестяване на разходи със searchIT е 70%.

Помощ при всички въпроси, свързани с GDPR

Най-важните приложения & най-добрите функции за спазване на GDPR.

 

Информация за защита на данните от различни източници

 

searchIT Ви позволява да създавате законосъобразна информация за защита на данните по отношение на съдържанието и формата. От различни източници и с едно натискане на бутона. За броени секунди можете да изпълните задълженията си за предоставяне на информация на субектите на данни в съответствие с изискванията на GDPR.

Информация за защита на данните с едно натискане на бутон

 

Автоматично генерирайте и експортирайте информационни отчети – със searchIT можете бързо да намерите лични данни, които се обработват във Вашата компания. Благодарение на улеснения експорт и стандартизираното публикуване във форма на отчет, Вие изпълнявате задължението за информация и неговите формални и съдържателни изисквания съгласно член 15 от GDPR.

Документиране на източника на стратегиите за съхранение и изтриване

 

searchIT улеснява проследяването на различните етапи от обработката на данни в компании и организации. Всичко това благодарение на изчепателна документация от различни източници за Вашите стратегии за съхранение и изтриване.

Автоматични предложения за изтриване

 

Европейският регламент за защита на данните GDPR изисква личните данни да се съхраняват не по-дълго, отколкото е абсолютно необходимо. SearchIT Ви предоставя автоматични предложения за изтриване на тези „изтекли“ лични данни. Спестявате работно време и изпълнявате задълженията си за изтриване без много усилия.

Документиране на предложенията за ръчно изтриване

 

Кой, кога и с какво основание е поискал личните му данни да бъдат изтрити? С автоматизираното документиране за ръчно въведени предложения за изтриване на searchIT, Вие винаги можете да проследите исканото „почистване“ на данни.

Строго контролирано потвърждение за изтриване на данни

 

Изтриването или коригирането на данни се извършва на принципа на двойния контрол. Всяка заявка за изтриване или промяна трябва да бъде потвърдена и одобрена от второ лице. Това предотвратява случайното изтриване или презаписване на важни данни.

Функция „история“ за различни източници

 

searchIT записва промените в данните във всички източници. Всичко се случва автоматично, т.е. не е нужно да се притеснявате за ръчно създадена документация. Функцията за история Ви позволява да преглеждате изтритите записи на данни, включително допълнителна информация (напр. причини за изтриване).

Контакт

 

Ние предлагаме цялостна услуга и корпоративна търсачка от висок клас. Свържете се с нас.