„В големите организации е практично да се знае кой какво е направил. Модулът за проследяване на потребители на searchIT генерира ясен отчет за действията на служителите. Такива включват например създаване или промяна на файлове.“

Любомир Иванов, Head of Software Development, searchIT.

searchIT User Tracking

Проследете какво търсят служители във Вашата компания с помощта на Вашето решение за корпоративно търсене.

Проследявайте всяка стъпка на потребителя

 

Със searchIT проследявате всяка стъпка на потребителя. Това Ви гарантира 100% успеваемост при проследяването.

Ясни
оценки

 

Корпоративната търсачка Ви предоставя ясни отчети за поведението на Вашите потребители. Можете да разпознаете индивидуалното поведение, както и общите тенденции, визуализирани в цифри и изображения.

Винаги бъдете запознати с дейността на служителите

 

Бъдете информирани за това как служители Ви използват Вашия Enterprise Search уред. Напълно проследим.

Знаете какво сте търсили сами

 

Можете да проследите собствените си потребителски стъпки в търсачката. Това Ви позволява да намерите стари търсения, които не сте маркирали.

Проследяване по
филтър

 

Филтрите Ви позволяват да изберете конкретни потребители или групи потребители. Например можете веднага да видите кой автор е създал или редактирал файлове и кога.

Използвайте
хронологията

 

Само с едно щракване стигате до хронологията където можете да видите цялата информация, подредена по дати. Това улеснява проследяването и съответно разбирането дейностите дори при дълги периоди от време.

ROI калкулатор за корпоративно търсене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two columns
Вертикално
Хоризонатално

ROI калкулатор

Годишни разходи за търсене

Име Composition Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

*Въз основа на опита и измерванията, средното спестяване на разходи със searchIT е 70%.

Контакт

 

Ние предлагаме цялостна услуга и корпоративна търсачка от висок клас. Свържете се с нас.