Инструмент за анализ на езикова тоналност

 

Сентимент плъгинът за searchIT автоматично разпознава езиковите тоналности в документи и ги групира на базата на това. Провеждането на медиен мониторинг, мониторинг на социални медии, анализ на настроенията на клиентите, анализи на прегледи за бранд и продукт и т.н. е по-лесно от всякога.

„Компаниите могат да използват сентимент приставката по различни начини: например в маркетинга, в поддръжката на клиенти или в други анализи“,
Любомир Иванов, Head of Software Development, searchIT.

Вашата приставка за анализиране на езикова тоналност с searchIT

Лесно идентифицирайте езиковата тоналност в документите и ги клаисифицирайте на базата на това. 

Анализ на тоналността в документите

 

Приставката за сентимент анализ на searchIT надеждно идентифицира емоциите във Вашите документи (файлове, имейли и т.н.), използвайки най-съвременни технологии.

Класифициране на документи въз основа на настроенията

 

Въз основа на настроенията можете да направите вашите данни да се групират напълно автоматично. Например, можете първо да обработите критични запитвания на клиенти, публикации или статии в печата и лесно да получите обективен поглед върху конкретната ситуация.

Съвременни технологии, много приложения

 

Сентимент плъгинът използва най-новите технологии, като дълбоки невронни мрежи, софтуер за обработка на естествен език и библиотеки на високо ниво. Приложенията за компании са съответно гъвкави и разнообразни.

 

 

 

Приложения на инструмента за сентимент анализ

Случаи на употреба

Примерни области на приложение за приставката за анализ на настроенията

R
ДОКУМЕНТИ НА КОМПАНИЯТА

Анализирайте документите на Вашата компания (напр. вътрешни доклади, въпросници с отворени отговори и т.н.) за езикова тоналност и настроения. Това Ви помага, ефективно да отговорите на негативизъм в мрежата или пук да идентифицирате потенциални клиенти и партньори.

R
АНАЛИЗ НА НАСТРОЕНИЕТО НА КЛИЕНТИ

Благодарение на автоматичния анализ на емоциите на онлайн отзиви, социалните медии и запитванията на клиенти по имейл, можете лесно да идентифицирате недоволството и потенциала за подобрение на ранен етап.

R
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Независимо дали запитванията на клиентите пристигат по имейл, обикновена поща или тикети – настроенията се анализират, групират и препращат към правилните хора.

R
МАРКЕТИНГ - & МЕДИА МОНИТОРИНГ

Използвайте нашия сентимент плъгин за перфектен мониторинг на медиите: Получавайте ясен преглед на статиите и информацията, публикувана за Вашата компания или конкуренти – онлайн и офлайн.

R
МОНИТОРИНГ НА СОЦИАЛНИ МЕДИИ

С нашата приставка можете да следите настроението за Вашата компания или бранд и в социалните мрежи: пбързо и лесно придобивате впечатление как Вашите клиенти са настроени към Вашия бизнес на базата на коментарите.

R
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Можете да идентифицирате настроенията на Вашия персонал чрез сентимент анализ имейли, вътрешни въпросници или онлайн източници като Kununu или Xing.

R
МОНИТОРИНГ НА КОНКУРЕНТИ

Автоматично анализирайте настроението към Вашите конкуренти в онлайн източници (уебсайтове, портали за пресата, социални медии и т.н.)

R
ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА

Без значение дали са отворени отговори във въпросници или емоции и настроения в онлайн текстове като рецензии на продукти, коментари в социалните медии и др. – Вие държите всичко под око.

R
ПРЕГЛЕД НА СЕНТИМЕНТЕН АНАЛИЗ

Разберете какви са онлайн рейтингите на Вашите продукти и бранд.

ROI калкулатор за корпоративно търсене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two columns
Вертикално
Хоризонатално

ROI калкулатор

Годишни разходи за търсене

Име Composition Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

*Въз основа на опита и измерванията, средното спестяване на разходи със searchIT е 70%.

Контакт

 

Ние предлагаме цялостна услуга и корпоративна търсачка от висок клас. Свържете се с нас.