Много функции за по-добро средство за търсене

 

Многобройни функции гарантират търсачка от висок клас. Нашата мисия: улесняваме Ви да намерите това, което търсите.

Основни технологии от висок клас

Съвременната търсачка за searchIT последователно се основава на основни технологии от висок клас. Резултатът: безпроблемна интеграция във вашата инфраструктура, висока производителност, надеждност и мащабируемост с уникално изживяване.

Топ приставки за най-доброто търсене

С конкретни приставки разработчиците на нашите търсачки създават идеалното решение за отделни приложения.

Преживейте Enterprise Search

Обширни функции за приятно изживяване при търсене. Те включват размито търсене, незабавно търсене, автоматично разпознаване на реч, специфични за контекста филтри, отделни табла за управление, отметки за често използвани заявки и много други. Това е търсене на предприятие от ново поколение.

Визуализация на резултати и филтри

Визуализация на резултатите в естетически издържан вид. Резултатите от търсенето се визуализират по ясен и добре структуриран начин. Ще навигирате интуитивно и интерактивно, използвайки диаграми, времеви графики и ще можете да прилагате филтри, специфични за контекста. Намирането никога не е било по-лесно.

ROI калкулатор за корпоративно търсене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Въз основа на опита и измерванията, средното спестяване на разходи с searchIT е 70%.

Един инструмент за търсене, много функции

Най-добри функции за по-добро изживяване при търсене.

Основни технологии

R
Бързо индексиране

Търсачката индексира данните изключително бързо – почти в реално време

R
Висока производителност и безопасност при повреда
R
Изключително сигурен
R
Безпроблемна интеграция

Инструментът за търсене е безпроблемно интегриран във вече съществуваща инфраструктура

R
Изключително мащабируем

Всеки брой търсачки може да бъде взаимно свързани

R
Машинно обучение
R
Много входни конектори

Много източници на данни за търсене

R
Много изходни конектори

Места, на които търсачката може да извежда данни

R
Съединители за известия

Места, където търсачката може да ви уведоми автоматично

R
Фина настройка на заявки

Търсачката извършва фина настройка на заявките за конкретни и точни резултати от търсенето

R
Разрешения за достъп

Вече съществуващи разрешения за достъп ще бъдат включени: LDAP, външни услуги за удостоверяване, Активна Директория. Така потребителите могат да намерят само онова, което им е позволено да намерят.

R
Резервно копие против загуба на данни

Приложението за търсене е защитено срещу загуба на данни

Приставки

OCR

Направете сканиране и изображения на текст, който може да се търси, маркира и копира чрез разпознаване на текст

GDPR

Защита на данните в съответствие с насоките на GDPR: Генерирайте информация с едно натискане на бутон, задайте напомняния за редактиране и изтриване и много други.

Статистика на потребителите

Проследявайте действията на потребителите при употреба на данни във фирмата

Групиране/ Клъстеризиране на данни

Автоматизирана класификация на данни и документи, напр. по теми (съдържание)

Анализ на тоналността

Автоматично анализирайте настроенията в документи и източници

Гео търсене

Пространствено търсене в картографски точки, локации, географски области или в кръгове

Бизнес анализ

Автоматизиран анализ на големи данни и визуализация на данните от вашата компания

Управление на търсачките

Ясният графичен интерфейс и обширните функции ви позволяват да управлявате вашата търсачка директно

R
Цялостно търсене на текст

Пълно търсене на текст във файлове и също в сканирания и изображения с помощта на OCR плъгин

R
Бързо търсене

Например чрез кеширане

R
Много конектори

В инсталацията са включени много конектори за разнообразни източници на информация

R
Разрешения за файлове

Намерете само това, което сте оторизирани да намерите в индексирани системи

R
Взаимозависим филтър

По източник, път, тип файл, автор, размер на файла

R
Извличане на данни

Извличане на съдържание и метаданни от файлове за показване в резултатите от търсенето

R
Размито търсене и фонетично търсене

Намерете търсената информация въпреки правописните грешки

R
Гео търсене

Ограничете резултатите до места / зони

R
Търсене за експерти
R
Подпомагане при търсене

Автоматично попълване на ключовите думи / фрази по време на въвеждане на информация за търсене

R
Поставяне на отметки
R
Търсене по синоними

Автоматично търсене по синоними

R
Незабавно търсене

Търсенето започва с първото въвеждане на текст

R
Извличане на тема

Извличане и групиране по теми

R
Търсене на име и телефонен номер
R
Мета търсене

Търсете всички метаданни във файлове

R
Търсене в полета

Например, търсете конкретни полета за данни в имейли

R
Включете и изключете

Включете или изключете думи за търсене

R
Разпознаване на език

Езикът в съдържанието на документа се открива автоматично

R
Графичен интерфейс Explorer

С нашия изглед на Explorer можете да търсите в папките си точно както във вашата операционна система

R
Преглед на съдържанието

С просто щракване можете веднага да видите пълно извлечение от съдържанието на документа

Визуализация на резултатите

R
Изречения и фрази

Покажете общ преглед с изречения и фрази от файлове

R
Филтриране на резултатите

Интуитивно, интерактивно филтриране на резултатите

R
РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРСЕНЕТО

Различни изгледи на резултати от търсене (например списък, таблица)

R
Пряка информация

Извлеченията от информацията за съдържанието и полетата са директно изброени с резултатите от търсенето

R
ИНТЕРАКТИВЕН ТАЙМИН
R
КЛАСТИРАНЕ/ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЕМАТА

Клъстеризиране/ Организиране на резултатите от търсенето по теми

R
Инструменти за подбор на информация

Богати фрагменти от файлове в резултатите от търсенето

R
Образци/ Шаблони

Контакт

 

Ние предлагаме цялостна услуга и корпоративна търсачка от висок клас. Свържете се с нас.