searchIT Archive
- Улеснено цифрово архивиране

Със searchIT Archive архивирането на документи / цифровото архивиране става по-лесно от всякога: searchIT преобразува сканираните документи в текст, който може да се търси, и търси интелигентно във всички Ваши източници на данни. Идеален за музеи, библиотеки и архиви. Архивиране на файлове с по-голяма ефективност на разходите, спестяване на време и повишена производителност. Това е управление на знанието от ново поколение.

Архивиране
на документи 2.0

Архивирането на цифрови документи / данни никога не е било по-лесно. Търсачката searchIT търси всички Ваши бази данни във всички източници напълно автоматично – без скъп софтуер за архивиране или DMS системи. Спестявате работно време, разходи и увеличавате производителността си. Това е Управление на знания и архивиране на документи 2.0.

Много
приложения

searchIT Archive предлага нови приложения за музеи, библиотеки и архиви. Незабавно архивирайте данни / документи. Улеснете служителите си при извършването на повтарящи се изследователски дейности и задачи чрез търсене на базата на съдържание с изкуствен интелект, също и в сканирани файлове. Проверете целостта на Вашите данни и носители за съхранение. Визуализирайте Вашите бази данни интерактивно и с едно натискане на бутон и много повече. Възможностите са безкрайни.

Най-добри функции за архивиране на документи

Най-добрите функции за архивиране и търсене улесняват работата Ви. Търсете във всички източници на данни за съдържание напълно автоматично и се възползвайте от обширно архивиране. Функции за търсене и филтриране, както и интуитивно представяне на резултатите. Поддържани от AI плъгини за архивиране, търсене чрез сканиране, групиране на теми Ви дават решаващото предимство. Гарантирано!

ROI калкулатор за корпоративно търсене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Въз основа на опита и измерванията, средното спестяване на разходи със searchIT е 70%.

c

Пълнотекстово
търсене

}

Спестявате
време

Финансова
ефективност

Увеличена
продуктивност

Knowledge
Management

Работете
по-добре

searchIT Аrchive приложения

Разнообразните възможности за приложение за цифрово архивиране, търсене, анализиране и автоматизиране са идеално подходящи за музеи, библиотеки и архиви.

Незабавно архивиране на документи

  

Архивирайте незабавно и на място. Включете searchIT Archive и изчакайте малко – и всички източници на търсене са достъпни за Вас. Икономично, без източници на грешки и без сложен и скъп софтуер за архивиране или системи за управление на документи (DMS).

Включете всички източници на търсене

  

searchIT Archive включва всички източници на търсене – независимо дали бази данни, архиви, мрежови твърди дискове, облаци и споделяния, имейли, уеб източници и много други. Имате цялата информация с един клик.

Автоматично търсене на сканирани текстове

  

Вградената OCR система Ви позволява да търсите в сканирани текстове Във вашите архиви, сякаш това са оригинални текстови документи. Просто е лесно.

Гарантира целостта на архива

  

searchIT Archive ви позволява да проверите целостта на вашите архиви и основните носители за съхранение с едно натискане на бутона. По същия начин можете да наблюдавате Вашите данни и носители за съхранение. Освен това заявките за изтриване и промяна се обработват съгласно принципа на двоен контрол, както и се създава история на промените.

По-лесно и по-бързо проучване

  

Проучвайте по-бързо и по-ефективно. Интелигентното търсене Ви показва най-релевантното съдържание от много различни източници на данни – дори ако те са широко разпространени между източници и файлове.

Автоматично класифициране

 

Архивираните документи могат да бъдат класифицирани автоматично, например по отношение на съдържанието или други данни. Това ви дава незабавен преглед на най-важните факти.

Анализирайте съдържанието автоматично с AI

 

Вашият цифров архив се превръща в център на знанието: с помощта на AI извличате ясна информация от голяма база съдържание само с едно натискане на бутона. Така бързо и лесно идентифицирате теми и документи, свързани със съответните теми.

Интерактивна визуализация на данни

  

С приставката за визуализация searchIT Archive визуализирате голяма информация интерактивно и с едно натискане на бутона. Защото една снимка казва повече от хиляда думи. Така имате достъп до нужната Ви информация по-бързо и по-лесно. Това е повече от просто цифрово архивиране.

Нова информация с интелигентно архивиране и търсене

  

searchIT Archive прави Вашите изследователски усилия в пъти по-ефективни и по-бързи. Системата Ви помага да получите достъп до информация, който иначе не бихте имали или бихте получили само с големи усилия.

Интердисциплинарно сътрудничество и изследвания

  

searchIT Archive е много подходящ за интердисциплинарно сътрудничество между институти, архиви и музеи, също и на международно ниво. Данните се архивират автоматично и се търсят лесно, бързо и напълно интуитивно.

Контакт

 

Ние предлагаме цялостна услуга и корпоративна търсачка от висок клас. Свържете се с нас.